Regulamin katalogu

Free Net Media udostępnia zbiór odnośników do stron WWW firm działających w branży motoryzacyjnej.

Strona zostanie dodana do Katalogu po spełnieniu określonych wymagań.

Dodajemy tylko strony www firm działających w branży motoryzacyjnej.

O dodaniu strony decyduje moderator Katalogu, o fakcie dodania strony lub jej odrzucenia użytkownik zostanie powiadomiony e-mail, który podał przy zgłoszeniu strony.

Nie dodajemy do Katalogu odnośników do stron zawierających treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym.

Nie zamieszczamy odnośników do witryn zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także stron propagujących treści uznane powszechnie za naganne moralnie oraz naruszających zasady netykiety.

Nie dodajemy do Katalogu odnośników do stron będących dopiero w fazie budowy lub nie zawierających prawie żadnej treści.

Nie dodajemy do Katalogu witryn stanowiących podstrony serwisów już w nim zarejestrowanych. Wyjątek może stanowić podstrona o wysokiej jakości merytorycznej, całkowicie wyodrębniona tematycznie.

Nie dodajemy do Katalogu stron o takiej samej treści pod różnymi adresami,stron będących przekierowaniem na inną stronę bądź prezentujących, w nieznacznie zmodyfikowany sposób, treść innej strony internetowej. Strony takie będą usuwane z Katalogu.

W tytule  w Katalogu Stron WWW nie może być: adresów URL, adresów e-mail, numerów telefonów, adresów zamieszkania. Tytuł strony nie może się rozpoczynać od liczb i powtórzeń takich jak “aaaaaaa”. Jeżeli w formularzu zgłoszeniowym strony, dane takie będą zawarte, to zostaną one ominięte przy rejestracji w Katalogu.

W słowach kluczowych nie mogą być umieszczane nazwy i marki firm prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do działalności właściciela strony WWW zarejestrowanej w Katalogu Stron WWW.

Tytuł strony w Katalogu Stron WWW może mieć maksymalnie 80 znaków; i opis minimalnie 500 znaków, maxymalnie 3000 znaków. Dłuższa treść w wymienionych miejscach zostanie skrócona. Uzytkownik może dodać maxymalnie 10 zdjęć nie większych niż 1 mega

W tytule i opisie strony WWW wielkie litery mogą być używane jedynie zgodnie z zasadami polskiej ortografii. Ciągi wyrazów pisanych wielkimi literami będą zamieniane na małe.

W celu zapewnienia Użytkownikom najwyższej jakości wyników wyszukiwania strony niewyświetlające się przez 10 kolejnych dni będą automatycznie usuwane z Katalogu Stron WWW.

Użytkownik publikuje materiały na stronie WWW na własną odpowiedzialność. Free Net Media nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach WWW użytkowników, jak również za poglądy i opinie wyrażone na stronach znajdujących się w Katalogu.

Za naruszenie praw autorskich przez użytkownika poprzez użycie na stronie WWW treści stanowiącej własność innej osoby bądź w jakikolwiek inny sposób odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik.

Strony WWW, które naruszają warunki regulaminu będą usuwane bez powiadomienia użytkownika.

Tytuł i opis strony w Katalogu Stron WWW nie może zawierać ciągu wyrazów i powtórzeń mających funkcję słów kluczowych.

Free Net Media zastrzega sobie prawo do zmiany tytułu i opisu stron zgłoszonych przez użytkowników.

Zastrzegamy sobie też prawo do niepodawania przyczyny usunięcia strony WWW z Katalogu. Nie gromadzimy również dowodów naruszania regulaminu i nie będziemy dokumentować takich naruszeń.

Free Net Media zastrzega sobie również prawo zablokowania możliwości dodania witryny do Katalogu w sytuacjach gdy:
- treść strony udostępniana redaktorowi Katalogu Stron WWW jest inna, niż ta którą widzi użytkownik,
- prezentowane strony istnieją tylko w celu reklamowania innych stron wyświetlających się w osobnych oknach,
- prezentowana treść strony jest inna w zależności od rodzaju przeglądarki użytkownika,
- prezentowana treść strony jest losowo wybierana,
- elementy zawarte na stronie, mogą zakłócać korzystanie z zasobów Katalogu Stron WWW innym użytkownikom.
Wszelkie pytania, wątpliwości co do funkcjonowania Katalogu a także stron się w nim znajdującym można zgłaszać tutaj.

Free Net Media zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin Katalogu Stron WWW obowiązuje od momentu opublikowania.

1364 Total Viev 2 Today
Close Comments

Leave a Reply